Ridhusbyggandet fortskrider

Snart så, snart så…

På bilden: Malena Edwards, Nina Bengtsson, Fanny Häwerdahl-Hallberg samt Charlie Brown.
Stay tuned for more pics!:)

Mvh Nina & Mikis

Till tävlingssidan